Наши учителя

Irina Krusell

2019 - tänase päevani eesti keele õppetaja, Lasnamae Gümnaasium

2019 tänase päevani eesti keele koolitaja, Mitteldorf OÜ

2018 - 2019 eesti keele õpetaja, Tallinna 53. Keskkool 2017 tänase päevani eesti keele õpetaja, Opus Lingua Keeltekool

2015 tänase päevani eesti keele koolitaja, Atlasnet MTÜ

 

Diplom - gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja Tallinna Pedagoogikaülikool 2001.a

 

Jelena Maško

2010 - tänase päevani eesti keele õpetaja, Ahtme kool

2009 - 03.2010 eesti keele õpetamine täiskasvanutele,

2008 - Eesti Töötukassa teenindaja

 

Diplom - 2015  magistri kraad, eripedagoog - nõustaja Tallinna Ülikool

Diplom - 2009 filosoofiateaduskonna eesti ja some - ugri keeleteadus Tartu Ülikool

 

Margit Lestsepp

2019 - tänase päevani, eesti keele koolitaja, Reiting PR OU

2000 - 2017 klassiõpetaja; põhikooli eesti keele õpetaja, Tallinna 21.kool

Töökogemus eesti keele õpetajana 13 aastat

Diplomid:

2022 - täiskavanute koolitaja: eesti keele teise keelena, Tartu Ülikool

2022 - organisatsioonikäitumine, Tallinna Ülikool, magistrikraad

2000 - klassiõpetaja, Tallinna Pedagoogikaülikool, magistrikraad

Lisaerialad: Käsitöö- ja kunstiõpetaja. Põhikooli muusikaõpetaja.

Täienduskoolitus: Eesti keele õpetajate metoodikaalane koolitus, Multilingua Keelekeskus, tõend 2020 .a.

Julia Zahharova

2019 – märts 2020 OÜ Vestleja. Eesti keele B2-tasemeeksamiks ettevalmistav kursus

2018 – Aprill 2019 .OÜ Vestleja. Eesti keele B1-tasemeeksamiks ettevalmistav

2015 – 2018 OÜ Alguskeskus MISA projekt „Eesti keele täiendkoolitus Ida-Virumaa õpetajatele"

 

Diplom - Tartu Ülikooli Narva Kolledž, Eriala:eesti keele kui teise keele ja loodusainete õpetaja

2018 a Läbitud täienduskoolitused/kursused (olulised antud hanke mõistes, nt kvalifikatsiooni tõendamiseks) Eesti keele kui teise keele õpetamise arendamine. Tartu Ülikool

Olga Edovald

01.02.1999 -30.04.2006 - Kohtla- Järve lasteaed “Rukkilill” Õpetaja

01.05.2006 -31.12.2012 -  Jõhvi Lasteaed Sipsik Direktor

01.01.2013-25.10.2018 - Jõhvi Lasteaiad, Sipsiku maja õppealajuhataja

03.01.2019 - Kohtla-Järve Maleva Põhikool; eesti keele õpetaja

keelekümbluseõpetaja.

Diplom - Tallinna Pedagoogikaülikool. Eelkooli- ja esiõpetuse õpetaja eriala

Jelena Rjazanova

29.08.2019 - Sillamäe Gümnaasium eesti keele õpetaja

27.08.2018 - Sillamäe Vanalinna kool, eesti keele õpetaja

01.08.2017 - 2018 - Eesti Töötukassa juhtumikorraldaja II

2014 –2017 - Sillamäe Vanalinna kool eesti keele õpetaja

2010 –2014 -  Viru Vangla riigikeele õppe korraldaja.

Diplom - Tallinna Pedagoogiline Instinuut. Eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Eva Adamson

23.08.2004 - Kohtla-Järve Maleva Põhikool klassiõpetaja keelekümblusklassides

 

Diplom - Tartu Ulikool Narva Kolledž

Eriala – Klassiõpetaja vene õppekeelega koolis, eesti keele, kui teise keele õpetaja.

Haridusteaduse magister vene õppekeelega koolis.

 Ilona Goman

Täiskasvanutele ning lastele inglise keele õpetamine eraõpetaja, repetiitor inglise keele õpetaja - OÜ Sugesto

02.2006 - ... Haridus / Teadus Täiskasvanutele inglise keele õpetamine (Tase A1-C2).

 

Üld- ja äri inglise keel. Riigiametnike ettevalmistumine seoses Eesti eesistumisega Euroopa Liidus

2017 aastal. inglise keele õpetaja TEA Keeltekool

02.2006 - ... Haridus / Teadus Täiskasvanutele ning lastele inglise keele õpetamine eraõpetaja, repetiitor inglise, saksa, eesti ning vene keele tunnid

 01.2000 - 06.2008  

 8 a. ja 6 k Haridus / Teadus inglise, saksa, eesti ning vene keelte õpetamine

Karin Pukk

2009-2011. Tartu Ülikool Narva kolledž, eriala „Varajane keelekümblus põhikooli Iastmes“

2004-2009. Tartu Ülikooli Narva kolledž, eriala “Kohaliku omavalitsuse korraldamine.”

1999-2001. Tallinna Pedagoogikaülikool, eriala “Eesti keele õpetaja.”

1994-1998 Narva Kõrgkool, eriala “Põhikooli klassiõpetaja.” lisaeriala “Eesti keele õpetaja.“

2001 -2007. Keelekeskus Prosum OÜ- eesti keele õpetaja

2007- 2009. Lastekaitse Liit – Ida-Virumaa koordinaator

2009-2010. Sillamäe Linnavalitsus sotsiaalhoolekande osakond–vaneminspektor.

2010-2011. Alterum Plus OÜ - eesti keele õpetaja /Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskuses

Kai Kiver

1993a. lõpetas Tartu Ülokooli filosoofia – teaduskonna täieliku kursuse ajaloo erialal.

September 2006 - jaanuar 2019 a. Sinimäe Põhikool, Osaajaga töö (erinevatel aastatel erineva mahuga 4-19 kontakttundi nädalas) Varasemal perioodil (sept 2008- sept 2011) ka eesti keele ja kultuuri õpe vene emakeelega kolleegidele. Viimased 2,5 aastat oli töö peamine sisu eesti keele õpetamine keelekümblusklassides ning ühiskonnaõpetus ühiselt eesti ja keelekümblusklassidele.

Perioodil 2012-2018 vene emakeelega õpetajatele individuaalse eesti keele õppe läbiviimine (kirja- ja kõnekeele õpetamine, sh haridusalane, dokumendihalduse alane nõustamine).

Jaanuar-juuni  2019 Sillamäe Gümnaasium, Gümnaasiumiastme kunstiajaloo kursuse ning kultuuriloo valikaine kursuse õpetamine LAK- õppe meetodil (praktiline eesti keele õpe muu emakeelega gümnasistidele läbi valdkondliku temaatika, st kunsti-ja kultuurivaldkonna sõnavara õppimine ja praktiseerimine).  Kolleegide praktiline juhendamine muukeelsete õpilaste õpetamiseks eesti keeles LAK- õppe meetodil.

Olga Nirk

17.06.2003. – 26.08.2005.a  Kirde piirivalvepiirkond, abitööline. 

08.09. 2005. – 16.02.2018.a Sillamäe Lasteaed Pääsupesa, alushariduse õpetaja.

19.02.2018. –  10.08 2020 Sillamäe Linnavalitsus, haridus-ja kultuuriosakonna peaspetsialist (haridusnõunik).

11.08.2020.-    Sillamäe Lasteaed Pääsupesa alushariduse õpetaja.

Diplom 

2006 – 2012 - Bakalauruseõpe. (Koolieelse lasteasutuse õpetaja mitmekeelses keskkonnas).

Svetlana Belgoray

 

Haridus. Slantsevo tööstuskolledž - raamatupidaja 

Leningradi mäeinstituut - majandusteadlane
Täienduskursused: - rahvusvaheline raamatupidaja + siseaudit + kvalifikatsiooni kinnitus

Raamatupidamise kogemus 28 aastat.

Aleksej Prokopenkov

 

Hariduskäik:

2010-2011 International Institute of Welding, DWS – German Welding Society Rahvusvaheline keevitusinsener IWE.

Diploma No - D-SLV-18069-110325-009-526IIW 2005-2009 Peterburi Riiklik Tehnika - ja Majandusülikool. Tootmise juhtimine.

1999-2001 - Kohtla- Jarve Polütehnikum. Tootmisseadmete mehaanik.

1991- 1995 Eesti Mäeharidus keskus. Keevitaja

Töökogemus:

2001-.... – Eesti Energia AS. Juhtiv keevituskoordinaator